Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

HZ. MUHAMMET(SAV) İN HAYATI

   HZ MUHAMMEDİN HAYATI
DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ:
İnsanlığı hakka ve hakikate sevketip Dünya ve Ahiret saadetlerini sağlamak üzere; Allah(cc) tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan peygamberimiz(sav)(20 nisan 571) 12 rebiulevve…l 571 pazartesi günü Mekkede doğdu. Peygamberimizin Hz. İbrahimin soyundan olduğu ; hem Kuran-ı kerimdeki ayetlerl…e hem de şerecesi ile sabittir. (Muhammed ,b. Abdullah, b. Abdülmüttalip, b.Haşim, b. Abdülmenaf, b. Kusayy, b.Kilab, b. Mürre, b. Kaab, b. Lüeyyb, b.Galib, b. Fihr, b. Malik, b. Ennadr, b. Kinane, b.Hüzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b.Nizar, b. Me’add, b. Adnan…Hz. İbrahim.
Hz. Peygamberin doğumundan iki ay önce babası Abdullah ticari bir seferden dönüşte Medinede vefat etmiştir.Annesi Amine Kureyş kabilesi kollarından Benü zührenin reisi Vehp . Abdülmenafin kızı idi. O sıralarda ,Mekke eşrafı çocuklarını çölde bir süt anneye vererek emzirme adadine sahip oldukları için, Hz Peygamber,kendi annesi Amine tarafından ancak bir kaç kez emzirilmiş; Süt anneye verilinceye kadarda amcası Ebu Lehebin cariyesi Süveybe ona süt annelik yapmıştır.Daha sonra Mekkeye komşu çöllrde yaşayan Hevazin kabilesinin kollarından ,Benu sa’da mensup Halime binti Ebi Züeyb uzun süre Hz Peygambere süt emzirmiştir. Mekke eşrafı tarafından Mekkenin ağır ve sıcak havası çocukların gelişimine ve sağlıklarına zararlı görülüyor;Ayrıca hac münasebetiyle her kesimden insanla temas halinde bulunan Mekkede Arap dili yabancıların tesiri altında kalabildiğinden ; feraset ve belagata önem veren Mekkeliler;Çocuklarının dili öğrenmesi ilk yıllarında arapçanın saf bozulmamış şekliyle ve olanca feraset ve belagatıyla,arı,duru konuşulduğu,beldelerde geçmesini uygun buluyorlardı. Bu bakımdan fasih arapçaları ile ün yapmış Benu sa’d kabilesi arasında yaklaşık ilk 2.5 yılını geçiren Hz Peygamber; ilerde üstleneceği ilahi risalet görevi için hem bedenen ,hemde ruhen burada hazırlanmış oluyordu.Hz Peygamber 40 yaşından itibaren yürüttüğü islama davet vazifesi kabul etmek gerekirki aslında meşakkatli yorucu bir takım sıkıntıları olan mukaddes bir vazifedir.İŞte bunun için sağlam bir bünyeye sahip olmak gerekiyordu. Hz. Peygamber böyleleikle çocukluğunun ilk yıllarında Mekkenin boğucu sıcak ve sıtmalı havasından uzaklaşmış ,suyu ve havası güzelbölgede sağlıklı bir şekilde gelişme imkanını bulmuş oluyordu.Diğer taraftan güzel konuşmanın kitleler üzerindeki etkisi malumdur. PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLUĞU
HZ. MUHAMMET(SAV) 2
İlerde muhtelif insan kitlelerine muhatap olacak bir peygamberin şüphesiz iyi bir dil bilgisine sahip olması ve dili davasının uğrunda iyi şekilde kullnması gerekiyordu.İşte bu nedenle Hz Peygamber çocukluğundan itibaren davet faaliyetleri …için hazırlanıyordu. Yanlız kendisi o yıllarda ilerde peygamber olacağına dair hiçbir bilgisi olmadığından bu k…endi iradesi ile değil. Allahın yönlendirmesi ile kontrol ve murakabe altında tutması ile oluyordu. Peygamberimiz süt annesi Halimenin yanında iken vuku bulan ”Göğsünün yarılması”(şerhus sadr-şakkus sadr)oalyınıda yine davete hazırlık olarak değerlendirmek gerekir.Bu olayda Hz. Peygamberin göğsü görevli iki melek tarafından yarılmış kalbi çıkarılarak, şeytanın ve nefsin tasallut ve saptırmasından arındırılmış, ve zemzemle yıkanarak tekrar yerine konulmuştur. Böylece ruhen davete hazırlanmış oluyordu. Göğsünün yarılması olayından sonra süt annesi Halime tarafından Mekkeye getirilerek öz annesi halime ve dedesi Abdülmüttalibe teslim edilen Peygamberimiz(sav) 6 yaşına kadar annesi Aminenin yanında kaldı. Bu sıralarda Amine Hz. Peygamberide yanına alarak Medinedeki akrabalarının yanına ziyarerete gitmişti.Bu vesile ile 6 yıl kadar önce ölen eşinin kabrinide ziyaret etmiş oalacaktı.Bir ay süren bir misafirlikten sonra Mekkeye dönerken Ebva denilen köyde Amine vefat etti.Ve oraya defnedildi.Artık hem yetim hemde öksüz kalan çocuğu dadısı Ümmül Eymen dedesi Abdülmüttalibe teslim etti. Dedesi Hz Muhammede iki yıl bakabildi.Peygamberimiz 8 yaşında iken dedesi vefat etti.Peygamberimize amcası Ebu Talib sahip çıktı. Ve 25 yaşına kadar onun yanında kaldı. Hz Peygamber 12 yaşında iken amcası Ebu Talible birlikte Şama doğru yol alan t,cari bir kervana katılmış,Ve kafile Şam yakınlarında Busra adlı bir mevkide mola verdiği zaman buradaki manastırda bulunan Bahira adlı rahip İslam kaynaklarına göre Hz. Peygamberin özelliklerine bakarak,Onun ilerde Paygamber olacağını anlamıştır. Hz. Peygamber çocukluk yıllarında bile hiçbir puta tapmadığı gibi ; Onlar adına kurban kesmemiş , kesilen kurbanlarında etinden asla yememiştir. Ve asla putlar adına yeminde etmemiştir. Ebu Talibe yardımcı olmak için gençlik yıllarında ücretli çobanlık yapmış; çübanlığı sırasında o zamanki depdebeli karışık ortamdan uzak doğayla başbaşa kalmış ve sürekli tefekkür etme fırsatı bulmuştur PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI:
Ne bulursa onu giyerdi.Gümüş yüzüğü vardı.Ve bazen sağ ,bazende sol küçük parmağına takardı..Hizmetci veya başka birini binekte olduğu zaman terkisine alırdı.Deve,at,katır,ve merkep gibi hayvanlardan hangisinibulursa ona biner. bazen başı açık yalınayak ve cüppesiz olarak gezedi.Şehrin en uzak yerlerinde olan hastaları bile ziyarete giderdi..Güzel kokuyu severdi.Fakirlerle …düşer kalkar,ve onlarla beraber yemek yerdi.Asla şahsi kininden dolayı beddua etmezdi.Hiç kimseden öç almamıştır.Hiç kimseyi döğmemiştir. Döğüşmemiştir.Misafire çok ikram ederdi.Resulullah insanların en güzel ve en tatlı konuşanı idi.Bununla ilgili olarak birçok hadis vardır.Az kelimelerle çok şey anlatırdı.Kelimeleri tane tane telaffuz ederdi.Boşa konuşmazdı.Gayet açık sözlü idi.Fuzuli konuşmazdı.daima hakkı konuşurdu.Resulullah yemek ayırmaz. Kalabalıkta yemeği sever.Yemeğe başlarken Besmele çekerdi.Çoğu kez diz üstü bazende bağdaş kurarak yerdi.Yemeği sıcakken yemez.soğumasını beklerdi. Her zaman önünden yerdi.Resulullah elenmemiş arpa unundan pişirilen ekmeği yerdi.Salatalığı ise taze hurma ve tuzla brlikte yerdi.Meyvelerden daha ziyede Yaş hurma,üzüm,kavun,karpuzu severdi.Karpuz yerken şeker ve ekmekle yerdi. Kendisi ava avlamaz. Fakat gelen avlanan hayvanlardan yerdi. Koyunların bacaklarını ve butlarını yemeği severdi.Ayrıca tencerede pişen kabağı, ekmeğin sirkeye doğranmasını,ve acve hurmasını sever. Ve ona bereketli olması için dua ederdi.Soğan,sarmısak pırasa v.b şeyleri yemezdi.Yemekten sonra ellerini yıkar.Ondan sonra yüzünü yıkardı.Suyu 3 nefeste içerdi.her nefeste besmele çeker. ve içtikten sonra elhamdülillah derdi.Evde yemek istemezdi. Sofra kurulursa oturur. yer. ve bazen kendisi kalkıp alırdı. Resulullah. izar,nida,gömle,cüppe ne bulursa giyerdi. Yeşil elbise giymekten hoşlanırdı. Çoğu zamanda beyaz giyerdi. Elbiseleri topuktan aşağya sarkacak kadar uzun olmazdı.Başına bazen sarıklı, bazen sarıksız halde örterdi.Elbiseyi sağ tarafından giyerdi.Eski elbiselerini fakirlere verirdi.
Sayın okurlarım Peygamber efendimizin hayatından bazı kesitleri sizinle paylaştım. Genelde pek bilinmeyen taraflarını yazmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi peygamberimizin hayatı çile ve meşakketle geçmiştir.HZ. MUHAMMET(SAV) 5
VUCUT ÖZELLİKLERİ: Hz. Peygamber (sav) Uzuna yakın, orta boylu, pembemsi, nurani , beyaz tenli olup iri yapılı idi.Ama şişman değildi.Ve göbeği göğüs hizasınfdan taşmazdı. Uyumlu ve dengeli bir vucuda sahipti. Başı irice olup ona ayrı bir h…eybet ve güzellik katıyordu.Saçları kumral olup. Düz ile kıvırcık arasında idi. Ve kulak yumuşağına kad…ar uzanıyordu. Sçını çoğu zaman tam ortasından ayırarak iki yana doğru tarardı.Muntazam ve gür bir sakalı vardı.Saç ve sakallarındaki beyaz tel sayısı vefat ettiğinde 20 30 u geçmiyordu.Saç ve sakal bakımını asla ihmal etmez. Yanında devamlı tarak bulundururdu. Kaşlarının arası hafif aralıklı, gözleri siyah,burnunun üst tarafı hayet itidal üzere yüksekçe,dişleri muntazam ve tertemizdi. Devamlı misvak kullanırdı.Omuzlarının arası genişce omuz başaları kalın. El ve ayakları kalınca idi.İki kürek kemiği arasında keklik yada güvercin yumurtası büyüklüğünde tüylerle kaplı kırmızımtrak renkte bir beni vardıki; Bu ben Peygamberlik mührü idi.Yürürken adımlarını düzgünce kaldırarak atar. Sanki yokuştan iniyormuşcasına önüne hafifce eğilerek hızlıca yürürdü. Hz. Peygamber Bedeninin,Elbiselerinin,yi
yeceklerinin ve temizliğine çok dikkat eder. idi.
PEYGAMBERİMİZİN ŞAHSİYETİ VE AHLAKI:
Peygamberimiz(sav) Ahlak ve şahsiyet itibariyle insanların en mükemmeli idi. Bu hususta Kuran-ı Kerim şöyle buyurur.(kalem.4)”Şüphesizki sen büyük bir ahlak üzeresin.” HADİS:”Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.(muvatta.8) HADİS:” Beni Rabbim terbiye etti. Ve güzel terbiye etti.” HABEŞİSTANA HİCRET
HZ. MUHAMMET(SAV) 4
Hz.Peygamber Peygamberliğinin 4. yılından itibaren peygamberliğini açık açık ialan etti. Bu yıldan sonra Mekke müşrikleri özellikle korunmasız. müslümanlara insaf ve vicdana sığmayan eziyet ve işkencelerede bulundular. Bu işkenceler karşısı…nda Hz. Peygamber isteyen müslümanların Habeşistana gidebilleceklerini belirtip hicret izni verilince nübüvvetin 5 ve …6. yıllarında müslümanlardan birer gurup 1. ve 2. habeş hicretlerini gerçekleştirdiler.Mekkeli müslümanların böylece Mekke haricine islamı taşımaları müşrüklerin hınç ve kinini artttıdı.Ama Cenabı Hakkın yardım ve inayeti sebebiyledirki İslama gösterilen bu düşmanlıklar.bile hak dinin yayılmasına yardımcı oluyordu.Mesela azılı müşriklerden Ebu Cehilin bizzat Hz. Peygambere yaptığı sözlü ve fiili bir sataşma Kureyş arasıbda şahsiyeti ve kuvvetiyle büyük bir itibara sahip olan Hz. Hamzanın müslüman olmasını sağladı. Ardından Mekke idare meclisi Darul Nedve de alınan Hz. Peygamberi öldürme kararını uygulamak için harekete geçen güçlü şahsiyet Ömer bin. Hattab Hz Peygamberi öldürmek üzere onu ararken aslında ayakları onu hidayete sevkediyor ve Ömerin katılmasıyla İslam saflarına yeni bir güç ,heyecan ve şevk gelmişti. Hz. Hamza ve Hz. Ömerin müslüman olmaları Kureyşli kafirlerin gözünü korkutmuştu.Bunun üzerine peygambere inananlara peygamberliğin 7. ve 10. yılları arasında boykot ve muhasara kararı aldılar. Mekkeliler ve müslümanlarla ve de onları koruyan Haşim oğulları ile hiçbir müsabette bulunmayacaklarına ,her türlü ilişkiyi keseceklerine,onlarla hiçbir şekilde alışverişte bulunmayacaklarına hertürlü ilişkiyi keseceklerine ,hiçbir alışveriş yapmayacaklarına ,oturup kalkmayacaklarına ,kız alıp vermeyeceklerine dair bir karar aldılar.Bu kararı yazdıklareı sahifeyi kabenin duvarına asarak dini bir hüzviyet verdiler. Bu karara ihanet eden hem vatana hemde dine ihanet etmiş sayılacak ve en ağır şekilde yani idamla cezalandırılacaktı.Mekkeliler tarafından 3 yıl süreyle ve tititzlikle uygulanan bu karar elbette çok sıkıntılı ve zor günler yaşatmıştır. Peygamberliğin 10. yılında bu karar iptal edilip boykot ve muhasara kaldırıldığı vakit. Müslümanlar çok fazla sevinemediler. Çünkü Peygamberimiz(sav) Amcası Ebu Talibi ve hanımı hz.haticeyi art arda kaybetti. Müslümanlar bu yıla hüzün yılı adını verdiler. Ebu Talibin ölmesi işi çok zorlaştırmıştır. çünkü amcası Ebu talib müslüman olmasada yiyenini kolluyor ondan korkusuna yiyenine yanaşamıyorlardı MEKKE DÖNEMİ
HZ. MUHAMMET(SAV) 3
ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ:
Hz. Peygamber(sav) 20 yaşında iken Mekkeliler ile Hevazin kabilesi arasında Ficar harbi vuku buldu. Ve sonra Hilful Fudul(antlaşma) olayı gerçekleşti. Hz Peygamber 25 yaşında bizzat kendisinin idare ettiği bir ticaret… kervanı Hz.Peygamber ile Hz. Haticeyi karşılaştırdı. Ve aralarında gerçekleşen evliliklerinden 6 çocuğu oldu.Bunlardan dörd…ü kız.olup(Zeynep,Rukiyye;Ümmü Gülsüm ,ve Fadime) adlarını almıştır.Bunların 4 üde babalarının peygamberliğine yetişmiştir.Ve ona iman ederek hicret etmişlerdir.Oğulları ise (Kasım ,Abdullah ,İbrahim)dir. İbrahimin annesi Mısırlı cariye Mariye dir. Erkek çocukların üçüde küçük yaşta ölmüşlerdir.Peygamberimiz(sav) güvenirliği ve dürüstlüğü sebebiyle El Emin lakabı almıştır.Hz Peygamber 35 yaşında iken meydana gelen kabe tamiri olayı meselesinde Mekke sülaleleri arasında çıkan ve kanlı bir çatışmaya doğru giden;analaşmazlığı herkesi memnun edecek şekilde çözmesi ona duyulan güveni arttırmıştır. 35 yaşından sonra sık sık tenha yerleri çekilyor tefekkür ediyordu. Bilhassa ramazanlarda bunu dahada sıklaştırıyordu.genellikle
de hira mağarasına giriyordu.
PEYGAMBERLİĞİ VE MEKKE DÖNEMİ:
Hz Peygamber 40 yaşında iken yine bir ramazanda Hira mağarısında tefekküre dalmışken ;Vahiy getirmekle görevli Cebrail(as) Ona ilk vahiy olan alak suresinin 5 ayetini getirdi. Artık o Peygamberlikle görevlendirilmişti.Ona iman eden ilk insan hanımı Hz.Hatice annemiz olmuştur.Erkeklerden ilk iman eden Hz.Ebu Bekir, Çocuklardan Hz.Ali,ve Zeyd bin Harise kendisine ilk iman edenlerdendir.Ardından Hz.Osman,Abdurrahman.bin.Avf,Zübeyr.bin.El Avvam,Talha.bin Ubeydullah, Sa’d bin. Ebi Vakkas,Ebu Ubeyde bin. Cerrah,Said.bin.Zeyd,Abdullah bin. Mesud,gibi şahsiyetler müslüman olmuşlardır.Hz. Peygamber ilk 3 yıl davetini gizli sürdürdü.Bunun sebebi müslüman olanların , mallarına ve canlarına zarar gelmemesi ,Filizlenmekte olan İslam davasının sekteye uğratılmaması içindi. Bu 3 yılda faaliyetler genellikle El Erkam ın Kabe karşısında Safa tepesindeki yamaçlarda bulunan evinde yürütülüyordu. PEYGAMBERİMİZE İTAAT İLE İLGİLİ AYETLER:
(Ahzab.31)”Sizden kim Allah ve Resulune itaat eder,ve yararlı iş yaparsa,ona mükafatını iki kat veririz.Ve ona bol rızık hazırladık.”
(Ahzab.40)”Muhammet sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir.Fakat o Resul ve son Peygamberdir.”
(Ahzab.56)”Allah ve melekleri Peygambere çok salavat g…etirirler.Ey müminler sizde ona selavat getirin. Ve tam bir teslimiyetle selam verin.”
(Ali imran.31)”Deki eğer Allahı seviyorsanız bana uyunki Allahta sizi sevsin.ve günahlarınızı bağışlasın.Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”
(Ali imran.132.)”Allaha ve Resulune itaat edinki rahmete kavuşasanız.”
Ayrıca bakınız(Sebe.28,Sebe.47,fatır.4,Fatır.8,Fatır.23,sad.17,Sad.86,Zümer.19,Zümer,41,Şura.48,Muhammet.33,Fetih.2,
Fetih.10,Huccurat.2,Kaf.45,Zariyat.54,zariyat.55,Tur.29,Tur.40,Necm.1-18,Necm.29,kamer.6,Mücadele.20,Mücadele.22,Cuma.3,Kalem.1-2,
PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI:
Resulullah insanların en yumuşak olanı ,en şacaatlisi,insanların en adaletli olanı,insanların en çok namaslu ve iffetli olanı idi.Resulullah insanlareın en cömerti idi.Onun elinde para akşamlamaz.veya sabaha kalmazdı.Elinde para kalsa onu dağıtmdan eve gitmezdi.Eline geçen bütün serveti Allah yolunda harcardı.Kendisinden istenen birşey şayet onda varsa mutlaka verirdi.Kendi ayakkabılarını tamirini yapar.Kendi elbiselewrini diker.Kadın ve mutfak işlerine yardım ederdi.Çok üstün bir haya sahibi idi.Fakir, zengin, büyük, küçük, herkesin davetine icabet ederdi.Hediyeyi küçükte olsa kabul ederdi.Ve hediyeye karşılık verirdi. Hediye olarak verilenleriyer fakat sadaka olarak verilenleri yemezdi.Ayak takımının davetine katılırdı.Şahsı için kızmaz.Allah için kızardı.Aç kalıp karnına taş bağladığı olurdu. Olanı yer asla geri çevirmezdi. Yemek seçmezdi.Yaslanarak yemek yemezdi.Hastaların ziyeretine gider. ve müminlerin cenazelerinin teşyiinde hazır bulunurdu.İnsanların en alçak gönüllüsü idi.Konuşurken sözü uzatmazdı.Üstün bir belagati vardı.İnsanlar içinde en güler yüzlü olanıdır